VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností iFruits, s.r.o., sídlo Legionářů 64/4, 276 01 Mělník, IČ 07021011, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 293172 jako prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží a poskytování služeb jak, v provozovnách prodávajícího v ČR, tak prostřednictvím eshopu prodávajícího.

Kupujícím“ je v těchto VOP ve zkratce míněn jak spotřebitel, tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tak podnikatel nakupující v rámci své podnikatelské činnosti. Jde-li o podmínky v textu dále určené výhradně pro spotřebitele, je použit užší výraz „spotřebitel“.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím v souvislosti s objednávkou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů a obecného nařízení EU (GDPR) v účinném znění pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy , dalších zákonných povinností, ochraně práv a právem chráněných zájmů a seznámil se s obsahem  (https://ifruits.cz/ochrana-osobnich-udaju/) Kupující je povinen uvést vždy pravdivé a správné údaje týkající se jeho osoby. Přeje-li si kupující, aby prodávající uchoval jeho osobní údaje i k účelům pozdějších nabídek zboží, účasti ve věrnostním programu prodávajícího, ukládání cookies vysloví svůj souhlas vyplněním svých dat zde.

1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Fakturační adresa = sídlo společnosti
iFruits, s.r.o.
Legionářů 64/4
27601, Mělník
IČ: 07021011
zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 293172

Tato e-mailová adresa je určena rovněž pro zasílání faktur, reklamací, zboží a servis u zboží zakoupeného ve eshopu, přičemž pro eshop kontakt probíhá přes telefonní spojení na tel. čísle: 702 143 474, e-mail: eshop@ifruits.cz

2. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Naleznete zde >

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Při nákupu v provozovně kupující jedná s vyškolenými prodejními asistenty prodávajícího. Prodej obvykle probíhá podle vzorku, objednávka a její potvrzení jsou realizovány na místě. Při prodeji v provozovně jsou VOP a Reklamační řád vyvěšeny na viditelném místě tak, aby kupující měl možnost se s nimi seznámit před uskutečněním nákupu.

Kupující si vybere zboží zobrazené na stránkách prodávajícího a odešle přes web objednávku zboží. Kupující přitom bere na vědomí, že v případě nákupu na eshopu je prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu pouze informativního charakteru a není závaznou nabídkou, může dojít k vyčerpání zásob nebo nemožnosti poskytnout služby, prodávající není ohledně tohoto zboží povinen uzavřít kupní smlouvu. Podáním objednávky na eshopu kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem těchto VOP a Reklamačním řádem a že s jejich obsahem souhlasí. PŘESNÝ POSTUP NÁKUPU (VÝZNAM VOP) je uveden zde.

Při prodeji na eshopu je objednávka návrhem na uzavření kupní smlouvy. Doručení objednávky prodávajícímu je potvrzeno automaticky odesílanou zprávou. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve doručením potvrzení objednávky prodávajícím na udanou adresu kupujícího. Smlouva je uzavírána zásadně v češtině. Smlouvu v elektronické podobě prodávající po dokončení obchodního případu archivuje.

Kupujícímu ji zašle ve formě, která umožní její archivaci a vytištění kupujícím. Kupující si při uzavírání smlouvy nese pouze své náklady komunikace s prodávajícím, a to v cenách, za které mu jej poskytuje jeho provozovatel služeb. Při osobním odběru si kupující hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím pošty, kurýra a zásilkové služby si kupující hradí náklady přepravy. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží zásilkovou službou, kurýrem, poštou.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím v souvislosti s objednávkou, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména pak se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy. Kupující je povinen uvést vždy pravdivé a správné údaje týkající se jeho osoby. Přeje-li si kupující, aby prodávající uchoval jeho osobní údaje i k účelům pozdějších nabídek zboží, účasti ve věrnostním programu prodávajícího, ukládání cookies vysloví svůj souhlas vyplněním svých dat zde. - odkaz na stránku zásady cookies

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávat je možno následujícími způsoby:

  • osobně v některé z provozoven
  • na eshopu

5. CENA

Kupující je informován o ceně zboží platným ceníkem, v němž jsou uvedeny i všechny související poplatky. Recyklační poplatek je již započítán v uvedené prodejní ceně výrobku. K ceně je vždy připočítáváno DPH pro daný druh zboží. V případě nákupu přes eshpo je připočítáváno dopravné a balné.

Při nákupu v provozovně je cena uvedena rovněž u vystaveného zboží. Kupující platí v hotovosti, či platební kartou.

Na eshopu je cena a její součásti uváděna u přímo zobrazeného zboží. Akční nabídky, slevy a ceny eshopu platí pouze pro nákupy jeho prostřednictvím. Nelze je vyžadovat při koupi v provozovnách iFruits. Stejně tak akční nabídky ve stálých provozovnách není možné uplatnit v případě nákupu na eshopu.-

Způsob platby u nákupů přes eshop:

  • bankovním převodem - na č.ú. u Komerční Banky 115-6828450287/0100. variabilní symbol je číslo objednávky, zboží je předáno kupujícímu po ověření připsání úhrady na účet prodávajícího
  • dobírkou - DPD nebo PPL (platba přímo řidiči).
  • platební kartou Visa a MasterCard – u karet s povolením platby přes internet nebo virtuálních platebních karet

Kupující cenu uvede v objednávce, a prodávající pak v potvrzení objednávky zboží. Jde-li o zboží na objednávku nebo zboží, které není skladem, prodávající kupujícímu potvrdí cenu a termín dodání. Cena může být prodávajícím změněna, dojde-li v mezidobí ke změně situace na trhu či změně kurzu Kč vůči zahraniční měně. Návrhem kupní smlouvy je pak oznámení prodávajícího o konečné ceně, neodsouhlasí-li kupující sdělenou změnou ceny, kupní smlouva nebyla uzavřena.

Informační povinnost prodejce

Podle zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. SLEVY, AKCE AKČNÍ NABÍDKY

Při nákupu zboží z akčních nabídek, slev bude akceptována objednávka ve výši max. 10 kusů, případně do vyprodání zásob.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení spotřebitelem při nákupu za pomoci prostředků komunikace na dálku

Spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději 14. den od převzetí zboží. Formulář pro odstoupení je součástí informace ad bod 2. VOP Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy a dostupná přes proklik v bodě 2.

Spotřebitel je povinen vrátit zboží s kompletní dokumentací, nepoškozené, včetně všech součástí a originálního obalu. V případě vrácení zboží nekompletního či poškozeného, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o odpovídající částku. Prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti odstoupení vystaví dobropis, který spotřebiteli doručí.

Prodávající vrátí spotřebiteli peníze do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy, a to na bankovní účet, který spotřebitel v odstoupení uvede, není-li uveden, pak na účet, ze kterého byly prostředky k úhradě kupní ceny převedeny. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal a na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. sluchátka do uší a sportovní pomůcky).

Jestliže bylo zboží dodáno s jakoukoli formou benefitu/dárku, odstoupením od smlouvy pozbývá platnosti i darovací smlouva a spotřebitel je povinen vrátit i poskytnutý benefit/dárek.

9. DODÁNÍ ZBOŽÍ

  • osobní odběr
  • doručení přepravní službou po ČR: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou DPD, PPL domů nebo na odběrné místo. Aktuální informace o termínu dodání je třeba ověřit u daného přepravce.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Převezme-li ji přesto, je v jeho zájmu trvat na sepsání protokolu s doručujícím subjektem. Kupující je ještě za přítomnosti doručujícího subjektu povinen zkontrolovat stav zásilky podle přiloženého přepravního listu počet dodaných balení a neporušenost pečetí, lepicích pásek, pokud možno váhu zásilky. Protokol musí být co nejdříve naskenován či nafaxován prodávajícímu.

Dodržení tohoto postupu je v zájmu kupujícího, neboť pozdější reklamace vad tohoto typu nebude moci být podle okolností posuzována jako rozpor s kupní smlouvou. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, pokud nedojde k dohodě ohledně předmětu spotřebitelského sporu, je Česká obchodní inspekce. Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz.Spor je rovněž možné řešit on-line mimosoudně prostřednictvím ODR platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKY

Naleznete zde

12. ZMĚNY VOP

Tyto VOP může prodávající jednostranně měnit a doplňovat, přičemž nové znění, a to vždy s datem účinnosti nového úplného znění, uvede na svých webových stránkách.

Toto znění VOP je účinné od 9. července 2018.
Mělník 28. června 2018
iFruits, s.r.o.